сряда, юни 08, 2016

РЗИ Ловеч извърши проверки във филиалите на ЦСМП в Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит

През м.май бяха от РЗИ Ловеч бяха извършени проверки във филиалите на ЦСМП в Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването относно осъществяване на непрекъснат контрол за спазване на задълженията на лечебните заведения за болнична помощ по отношение на медицинското обслужване и хоспитализацията на пациенти със спешни състояния, при които не се установиха нарушения.

През седмицата няма постъпили на дежурния телефон повиквания от екипите на ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.
През периода са проведени две заседания на регионален съвет по експертиза на трудоспособнастта, на които са разгледани 5 бр. жалби срещу болнични листи, които са насочени за повторна експертиза към съответната ЛКК. В районна картотека са проверени и заверени 126 бр.експертни решения, новоподадените заявления за освидетелстване и преосвидетелстване са 72 бр., а новосъздадените медицински експертни досиета (МЕД) са  30 бр.
Ловеч днес
ПГМЕТ - Троян http://www.lagerite.com/ социални мрежи

Няма коментари: